Skip links

  • Slide 4
  • Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 1

הגדיד עכשיו בעיצומו, התמרים האורגניים נקטפים מהעצים הגבוהים, בואו להתנדב והצטרף לאוירה מיוחדת של סוף הקייץ | סמינר בנייה אקולוגית וסמינר חקלאות אורגנית– נפתחה ההרשמה למועדים הקרובים הצטרפו למרחב של לימוד, קשב, תשומת לב ויחסים | מוצרי קוסמטיקה איכותיים  | ציור לאור ירח, נותר מקום אחרון בסדנה | בואו לבדוק מה חדש בלוח הסדנאות הקרובות  |   

מבין המוצרים שלנו