Skip links

  • home-slide-4
  • home-slide-3
  • home-slide-2
  • home-slide-1

תכנית שוליה שדה וגן נפתחה – ללימוד חקלאות ביתית טבעית | סדנה חוויתית ללימוד העבודה של ביירון קייטי | עונת הסמינרים החלה: סמינר בנייה אקולוגיתסמינר חקלאות אורגניתסמינר שוליות וסמינר מוסיקה – לימוד קשב ויחסים בסביבה יוצרת | לוח הסדנאות הקרובות: סופ"ש עם המוסיקאי היוצר יאיר דלאל המוסיקה המזרחית בשלל גווניה | יעל דקלבאום בסדנת שירה בנאות סמדר | מוצרי קוסמטיקה איכותיים |     

מבין המוצרים שלנו