Skip links

  • home-slide-4
  • home-slide-3
  • home-slide-2
  • home-slide-1

תכנית שדה וגן – ללימוד חקלאות ביתית טבעית | מוזמנים להגיש מועמדות לעבודה מועדפת / להתנדבות בנאות סמדר | סדנת ה"עבודה" של ביירון קייטי | סדנת פיסול באבן בהנחיית ענת קונטי | מוצרי קוסמטיקה איכותיים | מוצרי בית האמנויות של אמני נאות סמדר – למכירה באתר בגלרית המקום ובפונדק נאות סמדר | סיורי אביב בבית האמנויות |    

מבין המוצרים שלנו