Skip links

  • home-slide-4
  • home-slide-3
  • home-slide-2
  • home-slide-1

סמינר בנייה אקולוגית וסמינר חקלאות אורגנית – ההרשמה נסגרת בקרוב – הצטרפו למרחב של לימוד קשב ויחסים | הסמינרים בבית האומנויות מתמלאים: סמינר מוסיקה וסמינר שוליות – אם יש לכם נפש יוצרת הרשמו עכשיו | תכנית שוליה שדה וגן נפתחה – ללימוד חקלאות בית טבעית | מוצרי קוסמטיקה איכותיים | לוח הסדנאות הקרובות: סופ"ש עם שי בן צור וירון פאר– שירה הודית מדידטיבית, סדנת קרמיקה -אומנות והתבוננות, יאיר דלאל בסדנת שירה בנאות סמדר |   

מבין המוצרים שלנו