Skip links

  • home-slide-4
  • home-slide-3
  • home-slide-2
  • home-slide-1

סמינרים ארוכים בפתח: סמינר חקלאות 1.2020 , שולית אומן 12.2019| מוזמנים להתנדבות בנאות סמדר | סדנת שירה הודית עם שי בן צור וירון פאר 23.1 | העבודה של ביירון קייטי – סדנה חוויתית 1.2020 | מוצרי בית האמנויות של אמני נאות סמדר – למכירה באתר, בגלרית המקום ובפונדק | סיורים בבית האמנויות |          

מבין המוצרים שלנו