Skip links

  • home-slide-4
  • home-slide-3
  • home-slide-2
  • home-slide-1

סמינר ארוכים: שולית אומן, סמינר בנייה אקולוגית, תכנית שדה וגן – מתחילים באוקטובר | מוזמנים להתנדבות בנאות סמדר | סדנת קול בטבע  – עם ויקטוריה חנה ורידינה אחמדובה (צ'כיה) | מוצרי בית האמנויות של אמני נאות סמדר – למכירה באתר, בגלרית המקום ובפונדק | סיורים בבית האמנויות |    

מבין המוצרים שלנו